MĀCIES NEKLĀTIENĒ UN IEGŪSTI ATESTĀTU PAR VIDĒJO IZGLĪTĪBU, KAS ATZĪTS VISUR PASAULĒ

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola r1tvRīgas 1. Tālmācības vidusskola organizē mācības eksternātā, kas nozīmē mācības neklātienē. Apmācības internetā tālmācības vidusskolā garantē, ka var neapmeklēt skolu un viena gada laikā veiksmīgi iziet vidusskolas programmu, veiksmīgi nokārtojot visas pārbaudes. Tālmācības vidusskola piedāvā mācību programmu, kas mācīšanos padara daudz produktīvāku un vieglāku jebkuram skolēnam. Pabeidzot skolu tiek izsniegts dokuments par vidējās izglītības iegūšanu, kas ir starptautiski atzīts visā pasaulē. Rīgas pirmā tālmācības visdusskola pieņem skolēnus 7., 8. vai 9. klasē, bet skolā var pieteikties, mācoties 10. – 12.klasē, jebkurā laikā un jebkurā semestrī. Visi mācību kursi, kurus jaunietis jau ir apguvis, tiks ieskaitīti, nepieciešams vien uzrādīt sekmju izrakstu. Tādējādi būs iespējams apgūt visas vajadzīgās zināšanas, kam jābūt vidusskolas programmā – vienīgi mācību process ir daudz mobilāks. Continue Reading →