PAR DROŠIEM DARBA APSTĀKĻIEM KONSULTĒJIES UZŅĒMUMĀ FN-SERVISS  

fnserviss.lv drošības sistēmasKompetenti FN-Serviss profesionāļi nodrošina gan konsultācijas, apmācības firmu darbiniekiem un darba drošības speciālistiem. Tāpat arī piedāvā drošības sistēmu risinājumus, kas sniegs iespēju darboties sakārtotā, drošā vidē. Plašajā pakalpojumu izvēlē iekļauti gan ar darba aizsardzību tiešā mērā saistīti pakalpojumi, kā ugunsdrošība, darba vides risku novērtējums un dažāda veida signalizācijas. Uzņēmuma mājaslapā var apskatīt visus piedāvātos pakalpojumus un piemeklēt uzņēmuma vajadzībām vispiemērotāko. Continue Reading →