DROŠA VIDE KĀ MODERNAS IKDIENAS NEATŅEMAMA SASTĀVDAĻA

Ugunsdrošība, darba aizsardzība, vides aizsardzība un drošības sistēmas, tās ir 4 svarīgākās jomas, kurās darbojas FN-Serviss. Sadaļā ugunsdrošība, atradīsi izdevīgu piedāvājumu „Drošais”, kas pielāgots kompānijām. Piedāvājumā ietilpst gan instruktāžas darba vietā, gan uzņēmuma objektu apsekošana. Tāpat, tiks pābaudīti arī ugunsdzēšamie aparāti, kas nepieciešami, lai vide būtu droša. Continue Reading →