ADR apmācības kursi ir nedaudz specifiskāki, jo daudzas autoskolas nemāca,

adrKĀDĀ VEIDĀ IZVĒLĒTIES, KUR MĀCĪTIES, LAI IEGŪTU B KATEGORIJAS TIESĪBAS UN IZIET CITUS KURSUS?

Iespējams Jūs esat nolēmis, ka labākais brīdis iegūt B kategorijas tiesības, vai arī Jūs esat nokļuvis situācijā, kad Jums nepieciešami ADR kursi, kuri dos iespēju iemācīties, kādā veidā ir nodrošināma bīstamo kravu pārvadāšana. Kādā veidā atrast atbilstošu autoskolu, kur ir ne vien ADR kursi, iegūstamas A, D un B kategorijas tiesības un arī apgūstami pirmās palīdzības kursi autovadītajiem, un turklāt kur atmosfēra un mācības būtu atbilstošas mūsdienu standartiem?

LIELĀKĀ DAĻA AUTOSKOLU DOD IESPĒJU SAŅEMT B KATEGORIJAS TIESĪBAS

B kategorijas tiesības varēs saņemt pēc jebkādas autoskolu kursu iziešanas, taču pieprasītas ir tādas autoskolas kā, piemēram, Mustangs, Fortuna, Vanags un arī autoskola CredoAutoprieks. Visbiežāk B kategorijas tiesības iespējams iegūt pēc teorijas un prakses eksāmenu nolikšanas, pie tam tāpat arī vajadzīgs, lai būtu izieti pirmās palīdzības kursi autovadītājiem. Lai būtu iespējams salīdzināt atšķirīgas autoskolas, ieteicams uzklausīt draugu, kuri jau saņēmuši B kategorijas tiesības, viedokli, tāpat arī izlasīt tiešsaistē pieejamo informāciju par skolām.

LIELAJĀM AUTOSKOLĀM DAŽĀDS FILIĀĻU SKAITS

Pamata tiesību kategoriju iegūšana – ne vien praksē, bet arī teorijā – ir iespējama autoskolā Mustangs. Tiesa šī autoskola pārsvarā ir izdevīga vien rīdziniekiem un tiem, kas dzīvo Jelgavā. Plašāku tīklu reģionos ir izveidojusi autoskola Fortūna, kura gan darbojas arī Rīgā.. Vanags nodrošina apmācības četrās dažādās pilsētās, bet autoskola CredoAutoprieks izveidojusi apmācību vietas ne tikai Rīgā, bet arī Siguldā, Jelgavā, Daugavpilī, Ventspilī un Liepājā.

PIRMĀS PALĪDZĪBAS KURSI AUTOVADĪTĀJIEM PIEEJAMI GAN AUTOSKOLĀS, GAN CITĀS IESTĀDĒS

Lai tiktu pielaists pie autovadīšanas eksāmena, būs jāpabeidz pirmās palīdzības kursi autovadītājiem un arī medicīniskā apskate. Šādus kursus iespējams arī iegūt atseviški, taču pārsvarā visas auto skolas nodrošinās šos papildu kursus par papildu maksu. Ierasti pirmās palīdzības kursi autovadītājiem būs izdevīgāki autoskolu ietvaros, tāpēc pirms autoskolas izvēles pārliecinieties, ka tā šīs apmācības nodrošinās.

ADR KURSI – JA JĀPĀRVADĀ BĪSTAMAS KRAVAS

ADR apmācības kursi ir nedaudz specifiskāki, jo daudzas autoskolas nemāca, kā īstenojama bīstamo kravu pārvadāšana. Tādas, kur ir izejami ADR kursi ir, kā piemēram, autoskola CredoAutoprieks un autoskola Fortuna. Bīstamo kravu pārvadāšana tiks izstāstīta 2 līdzīgu kursu ietvaros – vispirms iespējams apgūt pamatkursu un tad papildu apmācības pa to, kā pārvadāt cisternas. Tad, ja Jūs vēlaties uzzināt detalizētāk attiecībā uz to to, ko māca kursos, kur tiks apgūta bīstamo kravu pārvadāšana, autoskola CredoAutoprieks piedāvā ļoti precīzus ADR kursu aprakstus!

Comments are closed.

Post Navigation