DROŠAI DARBA VIDEI, DARBA APSTĀKĻIEM KONSULTĒJIES PIE FN-SERVISS

drošība fnserviss.lvViens no vadošajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs, kas specializējas darba drošībā un aizsardzībā, drošības sistēmu jomā, kā arī ugunsdrošībā – FN-Serviss. Zinoši FN-Serviss darbinieki piedāvā gan konsultācijas, mācības kompāniju darba drošības ekspertiem, kā arī sniedz dažādus drošības sistēmu variantus, kas dos iespēju strādāt sakārtotā, drošā vidē un sekmēt uzņēmuma darbiniekiem drošus darba apstākļus. Lielajā pakalpojumu izvēlē iekļauti gan ar darba drošību saistīti pakalpojumi, kā instruktāžas, darba vides iekšējā uzraudzība u.c., gan arī ugunsdrošība un dažāda tipa signalizācijas. FN-Serviss mājaslapā iespējams aplūkot visus piedāvātos pakalpojumus un izraudzīties uzņēmuma vajadzībām vispiemērotāko.

Darba aizsardzības pakalpojumu izvēlē ir iekļauti efektīvi apakšpakalpojumi, kuri pieejami ikkatram klientam bezrūpju komplekta grupā “Drošais”. Darba vides risku izvērtēšana, darba aizsardzības iekārtu organizēšana, darba vides iekšējās uzraudzības veikšana kompānijā, ar darba aizsardzību saistītās darba aizsardzības dokumentācijas audits un citi pakalpojumi. Kompetentā institūcija FN-Serviss organizē pamatlīmeņa jeb 60 stundu darba aizsardzības kursus. Par piemēru, darba vides risku ietekme, izvērtēšana un novēršana, vispārīgie darba aizsardzības jautājumi u.c. FN-Serviss servisa klāstā ir arī darba aizsardzības konsultācijas, to laikā darbinieki sniegs informāciju par darba aizsardzības normatīvajiem aktiem, standartiem, izskatīs Valsts darba inspekcijas sagatavotos pārbaudes aktus un izveidos rekomendācijas turpmākai uzņēmuma darba drošības attīstīšanai – http://fnserviss.lv/.

Ugunsdrošības pakalpojumu grupā ir ietverti neskaitāmi pakalpojumi, kas sniegs nepieciešamo atbalstu, veidojot drošu darba vidi. Ugunsdrošības situācijas raksturojums Latvijā, galvenie ugunsgrēka izcelšanās iemesli un citas tēmas, kuras tiks apskatītas ugunsdrošības instruktāžas kursos. Paplašināts apmācību izklāsts, pakalpojumu apraksts atrodams uzņēmuma mājaslapā fnserviss.lv. Turpat var atrast plašāku interesējošo informāciju par drošības sistēmas risinājumiem, ierīkošanu. Kā piemēram, ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas, tehnoloģisko procesu administrēšana un arī citiem saistošajiem aspektiem. FN-Serviss darbinieki ierīko šādas ugunsdzēsības drošības un signalizācijas sistēmu iekārtas: FX, Unipos, Siemens un citas. Arī tad, ja darba inspekcija veiks pārbaudi, jūsu uzņēmuma dokumenti būs pilnīgā kārtībā.

Comments are closed.

Post Navigation