GĀDĀ PAR DROŠU VIDI SAVĀ UZŅĒMUMĀ KOPĀ AR FN-SERVISS PROFESIONĀĻIEM!

fnserviss.lv par drošībuKatrā uzņēmumā vajadzīgs rūpēties par drošu darba vidi, tādēļ jāmeklē risinājumi, kā to veiksmīgi nodrošināt.
Ja Jūsu uzņēmumā šobrīd ir svarīgi darba vides riska faktori un to novērtēšana, sistēmas organizēšana, darba vides iekšējā uzraudzība un citi līdzīgi pakalpojumi, svarīgi izvēlēties zinošu šo pakalpojumu sniedzēju.
Viens no vadošajiem uzņēmumiem savā sfērā Baltijā ir Fn-Serviss. Šī uzņēmuma darbības sfēras – ugunsdrošība, drošības sistēmas, kā arī darba aizsardzība. Būtiski, ka Fn-Serviss komanda izveidos un veiks tieši konkrētā uzņēmuma darbības specifikai piemērotos darba aizsardzības pasākumus, kā arī sniegs visas vajadzīgās konsultācijas.
Fn-Serviss piedāvātie darba aizsardzības pakalpojumi ietver gan dažādu veidu ieteikumus, gan vizītes un apsekošanas, gan konsultācijas par vajadzīgo aprīkojumu, kā arī par darba tiesiskajām attiecībām un organizatoriskajiem jautājumiem. Atkarībā no konkrētā uzņēmuma specifikas tiek veikta darba vides risku novērtēšana, darba vides iekšējā uzraudzība, kā arī noteiktas citas aktivitātes.
Nozīmīgs uzņēmuma drošības faktors ir ugunsdrošība, tāpēc Fnserviss.lv sniedz profesionālas konsultācijas arī šajā sfērā. Tajās apkopoti šādi pakalpojumi: objektu ugunsdrošības audits , valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sagatavoto pārbaudes aktu izskatīšana un rekomendāciju sagatavošana, nepieciešamā ugunsdzēsības inventāra daudzuma aprēķināšana un to atrašanās vietu noteikšana, ugunsaizsardzības sistēmu projektu caurskatīšana , un konsultācijas par ugunsdrošības normatīvajiem aktiem . Tāpat klientiem tiek nodrošināta arī efektīva un atbilstoša ugunsdrošības signalizācija.

FN-SERVISS PIEDĀVĀJUMĀ ARĪ CIVILĀS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZVEIDE UN UGUNSDZĒSĪBAS SISTĒMU UZSTĀDĪŠANA UN APKALPOŠANA
Darba aizsardzības kursi – vēl viens Fn-Serviss piedāvājums. Šie darba drošības kursi ilgst 60 stundas un to laikā tiek apgūtas pamatzināšanas par būtiskākajiem ar darba aizsardzību saistītajiem jautājumiem. Jāpiebilst, ka pēc šo kursu sekmīgas pabeigšanas, var pildīt darba aizsardzības speciālista pienākumus.
Ja jāatjauno vai jāuzstāda ugunsdrošības signalizācija, FN-serviss piedāvā 2 veidu automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas: vai nu konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas vai adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas.
Piemēram, konvencionālās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendē uzstādīt nelielos objektos. Šīs signalizācijas iekārtas pamatprincips ir, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek sadalīti pa zonām (cilpām), kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt zonu, kurā radies ugunsgrēks vai bojājums. Savukārt adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas ieteicams uzstādīt objektos, kur jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru vai ir svarīgs paaugstināts drošības līmenis. Svarīgi arī, ka automātiskās ugunsdzēsības drošības sistēmas ir viens no svarīgākajiem argumentiem pie apdrošināšanas prēmijas samazinājuma.
Civilā aizsardzība un tās plāns – vēl viena būtiska lieta, kas saskaņā ar likumu, ir obligāta prasība daudzos uzņēmumos. Vajadzības gadījumā šī plāna izstrādi veiks Fn-Serviss profesionāļu komanda! Ielūkojieties Fnserviss.lv piedāvājumos, kas pēc nepieciešamības Jūsu uzņēmumā veiks visus darba aizsardzības pasākumus!

Comments are closed.

Post Navigation