Higiēna uzņēmumā – neatņemama ikdienas sastāvdaļa

Obligāts priekšnosacījums strādājošajiem pārtikas biznesā ir apgūt sanitāro minimumu. Šāds mācību kurss, kā to paredz Ministru kabineta regulējums, jāiziet ikvienam, kurš nav mācījies pārtikas jomā un tādējādi izgājis pārtikas higiēnas apmācības jau studējot. Pārtikas drošība uzņēmumā vai higiēnas un ražošanas prakse – ietaupiet laiku un līdzekļus, iemācoties visu nepieciešamo internetā jebkurā vietā Latvijā pie Webapmaciba.lv!

Webapmaciba.lv sniedz iespēju  pavisam īsā laikā apgūt dažādas tēmas, piemēram, higiēna uzņēmumā, pārtikas apriti regulējošie ES un LR normatīvi un vēl citas. Ja pienākumu gaitas saistītas ar pārtiku, higiēna uzņēmumā un tās prasību atbilstoša ņemšana vērā ir svarīgs priekšnosacījums, lai garantētu patīkamu vidi un apstākļus nodarbinātajiem un viesiem. Webapmaciba.lv interneta pārtikas higiēnas kursi sagādās zināšanas kolektīvam, lai darba drošība un higiēna uzņēmumā atbilstu labākajiem priekšzīmīguma standartiem.

Uzzini vairāk- https://webapmaciba.lv/minimalas-higienas-prasibas-partikas-uznemuma!

Virtuāli pārtikas higiēnas kursi kvalitatīvām zināšanām par sfēru

Lai aizsāktu pārtikas higiēnas apmācības, jāreģistrējas Webapmaciba.lv vietnē kā individuālam apmeklētājam vai arī no firmas lietotājkonta un jāpasūta pārtikas higiēnas kursi. Pēc tam interesents iegūs pieeju visiem vajadzīgajiem apmācību materiāliem jebkurā piemērotā minūtē un atrašanās vietā . Šādi, lai izietu derīgas pārtikas higiēnas apmācības, nav jātērē laiks ceļā uz skolu, bet apgūt sanitāro minimumu pastāv iespēja, vien piemeklējot tam ērtāko mirkli, iekārtojoties savā birojā. Turklāt pārbaudītā platforma Webapmaciba.lv piedāvā mācību apgūšanas opciju vidēji 3 astronomisko stundu laikā, vadoties pēc jau iepriekš gūtajām zināšanām.

Kāpēc svarīga higiēnas un ražošanas prakse?

Kas ir pārtikas drošība uzņēmumā un kāda veida zināšanas konkrētie pārtikas higiēnas kursi nodrošina? Normatīvajos aktos ir ieviesta pareizā higiēnas un ražošanas prakse un tai piederīgie uzdevumi. Tas apzīmē visdažādākās specifikas, kurām jāatbilst it visiem aspektiem ēdināšanas nozares uzņēmumā. Nosacījumi attiecas gan uz izmantošanā esošajām ēkām un pārvietošanās līdzekļiem, tāpat uz strādājošo higiēnu un producēšanas procesu, kam atsevišķi piemērota higiēnas un ražošanas prakse.

Webapmaciba.lv interneta apmācību rīks gādā par opciju apgūt sanitāro minimumu ātri, individuāli un iztiekot bez liekiem izdevumiem. Papildus mācību nodarbības iespējamas kā latviešu, tā krievu valodā, attiecīgi pārtikas drošība uzņēmumā apgūstama darbiniekam tuvākajā formātā. Webapmaciba.lv piedāvātie kursi veidoti no trijām daļām – pārbaužu testiem, mācību vielas un gala pārbaudījuma. Ja gala eksāmenā ieskaitīto atbilžu īpatsvars ir vairāk par divdesmit procentiem, eksāmens ir nokārtots. Ieskaties Webapmaciba.lv un piesakies nodarbībām !

Comments are closed.

Post Navigation