MĀCIES NEKLĀTIENĒ UN IEGŪSTI ATESTĀTU PAR VIDĒJO IZGLĪTĪBU, KAS ATZĪTS VISUR PASAULĒ

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola r1tvRīgas 1. Tālmācības vidusskola organizē mācības eksternātā, kas nozīmē mācības neklātienē. Apmācības internetā tālmācības vidusskolā garantē, ka var neapmeklēt skolu un viena gada laikā veiksmīgi iziet vidusskolas programmu, veiksmīgi nokārtojot visas pārbaudes. Tālmācības vidusskola piedāvā mācību programmu, kas mācīšanos padara daudz produktīvāku un vieglāku jebkuram skolēnam. Pabeidzot skolu tiek izsniegts dokuments par vidējās izglītības iegūšanu, kas ir starptautiski atzīts visā pasaulē. Rīgas pirmā tālmācības visdusskola pieņem skolēnus 7., 8. vai 9. klasē, bet skolā var pieteikties, mācoties 10. – 12.klasē, jebkurā laikā un jebkurā semestrī. Visi mācību kursi, kurus jaunietis jau ir apguvis, tiks ieskaitīti, nepieciešams vien uzrādīt sekmju izrakstu. Tādējādi būs iespējams apgūt visas vajadzīgās zināšanas, kam jābūt vidusskolas programmā – vienīgi mācību process ir daudz mobilāks.

Mācību process Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā ( http://www.r1tv.lv/lv/talmaciba ) eSKOLAS vidē atbilstoši mācību programmai ietver studenta patstāvīgas mācības vadoties pēc tālmācības mācību materiāliem un video rullīšiem. Ikvienam mācību priekšmetam ir noteikts skaits konsultāciju klātienē, individuālas klātienes konsultācijas un individuālas konsultācijas neklātienē, kā arī pārbaudījumi, kas jānokārto pēc noteikta grafika, vai pēc individuāli izstrādāta mācību grafika konkrēti skolēnam ieteicamajam grafikam. Galvenā tālmācības izglītības priekšrocība ir izdevība pašam kontrolēt zināšanu iegūšanas procesu. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola apmācību laikā piedāvā skolēniem video lekcijas, tāpēc tās var noskatīties atkārtoti, izlasīt skolotāja komentārus vai aprunāties ar skolotāju klātienē, ierodoties skolā uz konsultāciju.

Mācības neklātienē – galvenie ieguvumi: * Iespēja mācīties ērti – esot ikvienā pasaules vietā, apvienojot mācības ar darbu Latvijā vai ārpus tās; * Tālmācības vidusskola sniedz iespēju satikties ar skolotājiem arī klātienē, nākot uz konsultācijām; * Tālmācības skola un viņu sniegtais apmācību process ir daudz interesantāks nekā monotonas mācības klasēs; *Iespēja mācīties attālināti un pabeigt vidusskolu viena gada laikā; * Tā kā prasme orientēties internetā mūsdienās ir ļoti svarīgs faktors, skolēni mācību gaitā apgūst arī šīs prasmes.

Tālmācības vidusskola ir viena no vidējās izglītības neklātienes skolām Rīgā un visā valstī, kas ļauj iegūt pamatskolas un vidusskolas izglītību tālmācībā. Iegūt plašāku informāciju vai pajautāt savu jautājumu iespējams skolas mājaslapā r1tv.lv vai arī ejot uz pieņemšanu A.Saharova ielā 35.

Comments are closed.

Post Navigation