MIKROKREDITĒŠANAS PROGRAMMA UZŅĒMUMAM HIPOTĒKU BANKĀ

aizkraukle24.lvJa vajadzīgi līdzekļi, kas atvieglos sākt biznesu vai paplašināt līdzšinējo, lietderīgs risinājums ir Hipotēku bankas izsniegtie mikroaizdevumi. Hipo.lv mikroaizdevuma programmas ietvaros aizdevumi var tikt izsniegti kapitālam un uzņēmuma ieguldījumiem. Par uzņēmējdarbības finansējuma galvotāju jābūt uzņēmuma īpašniekam. Mikrokredīta ilgums ir 5 gadi. Maksimālā mikrokredīta summa ir līdz 10 000 latu ,kas ir 14 228.72 eiro, bez tam apgrozāmiem uzņēmuma līdzekļiem līdz pieci tūkstoši latu (7 114,36 EUR).

Finansējuma saņemšanas pamatnosacījumi

Aizdevuma piešķīrējam var būt noteiktas vajadzības, kurām jāatbilst topošajam un esošajam uzņēmumam, lai varētu iesniegt pieteikumu par valsts finansējuma atbalstu . Mikroaizdevumam var pieteikties tie, kas atbilst šādiem kritērijiem:

*mazie uzņēmumi, kur slodzes ir ne vairāk kā 10 vienības;

*firmas, kuriem ieņēmumi no saimnieciskās darbības nepārsniedz 1.4 milj. latu jeb 1 992 020,53 miljoni EUR;

*mikrouzņēmumu esošo parādsaistību kopsumma finanšu iestādēs, Hipotēku un citās bankās nepārsniedz 50 tūkstošus latu jeb 71 143.59 eiro

Bez tam finansiālā atbalsta iespējas iegūt Hipotēku bankas finansēto mikrokredītu ir jaunajiem uzņēmējiem jau pirms uzņēmuma izveidošanas. Jaunajam uzņēmējam divu mēnešu laikā pēc finansējuma piešķiršanas jāreģistrējas kā saimnieciskās darbības veicējam. Ja uzņēmumam uz mikrokredīta pieprasījuma brīdi ir VSAOI vai nodokļu parādsaistības, aizdevums netiek apstiprināts. Lēmums par atbalsta piešķiršanu uzņēmumam, kas ir tiesvedības vai maskātnespējas procesā, nekādā gadījumā netiek apstiprināts. Mikrokredīts ir spēcīgs atspēriena solis uzņēmējiem, kuriem ir vēlme attīstīt saimniecisko darbību Latvijā.

HipoNet internetbanka, zemes izpirkumu līgumi, valūtu darījumi, u.c. Hipotēku bankas finansējums biznesam ir palīdzējis daudziem uzņēmumiem.

Hipotēku bankas mikrokreditēšanas programmas klienti uzreiz kļūst par attālināto darījumu sistēmas HipoNet klientiem, kur ērti, droši un attālināti pārskatīt piešķirto finansējumu un sekot līdzi konta stāvoklim.

Valūtas konvertācijas pakalpojums pieejams Hipotēku bankas klientam ar aktīvu aizdevumu, un valūtas darījumi notiek pēc Hipotēkas bankas noteiktajiem valūtas maiņas kursiem. Hipotēku banka piedāvā arī dokumentārās operācijas pakalpojumu, kas būtiski uzņēmumiem ar vietējās vai starptautiskās tirdzniecības komerciju. Nozares speciālisti izveidos bankas garantijas, akreditīva un arī dokumentāro inkaso. Pie papildus pakalpojumiem mikrokredīta saņēmējiem ir zemes izpirkumu līgumu slēgšana ar tās bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem situācijās, kad piešķirtā zemes gabala laukums pārsniedz atjaunojamo. Piedevām Hipotēku bankas privatizācijas sertifikātu pakalpojumu var saņemt kā uzņēmumi, tā arī fiziskas personas. Pakalpojumā tiek ietverts: privatizācijas sertifikātu konta pārcelšana no LAS “Latvijas Krājbanka”, atkārtota un pagaidu konta atvēršana.”.

Comments are closed.

Post Navigation