MODERNI PIEDĀVĀJUMI DARBA VIDES IZVEIDOŠANAI

logo_lielsDarba inspekcija ir sniegusi savu pārskatu pār pērno gadu, kurā apkopoti dati par dažādas pakāpes nelaimes gadījumiem darba vidē un konstatēts, ka pavisam kopā cietuši 1 763 darbinieki, no tiem 41 zaudēja dzīvību un 213 guva smagas traumas.

Civilā aizsardzība – tikpat svarīgi ir būt sagatavotam nestandarta gadījumos. Civilā aizsardzība dod skaidru rīcības plānu visdažādāko katastrofu brīžos. Darbinieki rīkosies atbilstoši izveidotajam plānam un veiksmīgāk tiks galā ar notikušo nelaimi. Tātad, ja civilā aizsardzība svarīga arī Tavā darba vietā, nekavējies ne mirkli – civilā aizsardzība un tās plāns gādās par papildus drošību.

Darba drošība ir neatsverama darba dienas daļa, kas ir aktuāla un būtiska visiem darba spējīgajiem.

Neatkarīgi no tā, kāda ir uzņēmuma specifika, darba drošība ir būtisks aspekts katrā no tiem. Tieši tāpēc būtiski par to gādāt savlaicīgi – pirms notikusi nelaime.

Prognozes nav iepriecinošas – saskaņā ar informāciju, kuru devusi darba inspekcija, darbā cietušo skaits turpina pieaugt.

Darba inspekcija informē, ka pēdējo piecu gadu periodā nelaimes gadījumu skaits darba vietā ir palielinājies par 43procentiem. Tātad darba drošība uzņēmumos kļuvusi vēl aktuālāka kā pirms tam.

PARŪPĒJIES PAR UGUNSDROŠĪBU UZŅĒMUMĀ KOPĀ AR FN-SERVISS KOMANDU

Ugunsdrošība – diemžēl ar nožēlu ugunsdrošība ir aspekts, kurš tiek ņemts vērā vien tad, kad uzzina par traģiskiem ugunsgrēkiem vai sarkanais gailis piemeklējis pašus. Lai izvairītos no problēmas, ugunsdrošība ir tas jautājums, par kuru katrā ziņā jāgādā.

Tikai tad arī saprotam, ka lielo nelaimi radījis pat iesākumā it kā šķietami nenozīmīgs  ugunsdrošības normu pārkāpums vai pašu neuzmanīga rīcība – tātad nav pilnvērtīgi ievērota ugunsdrošība. Bet pilnībā ievērota ugunsdrošība palīdzēs pasargāt sevi un citus. Gādā, lai ugunsdrošība ir labi organizēta arī Tavā uzņēmumā!. 2014. gadā darba inspekcija apkopoja 27 nelaimes gadījumus , kas bija saistīti ar atklātu liesmu, karstu vai degošu priekšmetu vai vidi. Tie ir nelaimes gadījumi, kuri varēja nenotikt, ja vien tiktu ievērotas sertificētu speciālistu izstrādātas ugunsdrošības normas..

Vides aizsardzība – jebkuras saimniecības ietekmē mēs aiz sevis atstājam mazāku vai lielāku ietekmi uz apkārt mums esošo vidi.

 Absorbējošiem materiāliem un dažādiem līdzekļiem, kā arī izstrādātiem preventīvo pasākumu kopumam, ir jābūt ikviena iestādes rīcībā, lai droši varētu teikt: “Vides aizsardzība ir mūsu prioritāte!”

Vides aizsardzība palīdz novērst dažādus vides kaitējumus, lai nepieļautu vai samazinātu iespējamo kaitējumu tai. Ja arī Tavā darba vietā vides aizsardzība ieņem svarīgu vietu, vērts veidot sadarbību ar FN-SERVISS.

FN-SERVISS – TAVS TAVS SABIEDROTAIS DARBA DROŠĪBAS JAUTĀJUMOS

Esi sastapies ar darba drošības jautājumiem? Sazinies ar Baltijas valstīs vadošo uzņēmumu FN-SERVISS, kura pieredzējušais kolektīvs sniegs padomus Jums vajadzīgajā sfērā. Neatkarīgi no tā, kas ir aktuāls – ugunsdrošība, civilā aizsardzība, vides aizsardzība vai darba drošība, FN-SERVISS spēs palīdzēt.

Darba inspekcija apkopo datus par visiem reģistrētajiem nelaimes gadījumiem, taču ievērojam daļa paliek neatklāti. Darba drošība, civilā aizsardzība, ugunsdrošība un vides aizsardzība ir ikviena atbildīga uzņēmuma darbības prioritātes.

Negadījums darba vietā var radīt apgrūtinājumus tālākai saimniecības gaitai. Vienas kļūdas dēļ var tikt stipri ierobežota vai pat apturēta saimniecības pastāvēšana. Novērsiet potenciālās briesmas un sazinieties ar uzņēmuma FN-SERVISS kompetento padomdevēju grupu, kas sniegs detalizētu pārskatu pār saimniecības darba specifiku un ieteiks visatbilstošākos drošības risinājumus tai skaitā plaša sortimenta kvalifikācijas kursus Jūsu darbaspēka kompetences celšanai.

Atstājiet savas rūpes FN-SERVISS pārziņā, lai kopā mēs varētu celt atbildības līmeni ne tikai darba vietā, bet arī savās dzīves vietās. Kvalitatīva ugunsdrošība, civilā aizsardzība, vides aizsardzība, darba drošība un daudz citi pakalpojumi – FN-SERVISS.

Comments are closed.

Post Navigation