Parūpējies par drošu vidi darbiniekiem

darba aizsardzībaJebkurai iestādei, uzņēmumam vai nodibinājumam ir regulāri jārūpējas par nodarbināto drošību. Darba aizsardzība ir vesela sistēma, ko ievieš un uztur darba drošības speciālists – atkarībā no darba devēja izvēles, tas var būt algots darbinieks, norīkots speciālists no kāda pakalpojumu sniedzēja vai arī pats darba devējs (reizēs, kad uzņēmumā ir nodarbināti desmit vai mazāk darbinieki). Darba aizsardzība ir procesu kopums, kas tiek veidots individuāli, vispirms izvērtējot, kādi ir objekta darba vides riska faktori. Risks reizēm ir objektīvi nenovērtējams, līdz ar to tā bīstamība tiek noteikta attiecībā pret varbūtību saskārties ar negadījumu. Darba vides riska faktori parasti iekļauj dažādu grupējumu (piemēram, fizikālie, ķīmiskie, mehāniskie u.c.) faktorus, piemēram, putekļu, trokšņa vai strāvas esamību, smaguma celšanu darba ietvaros, darba monotoniju un daudzus citus specifiskus faktorus.

Vairāk uzzini šeit- http://fnserviss.lv/60-stundas-pamatlimena-kursi-darba-aizsardziba/!

Darba aizsardzība iekļauj arī darba aizsardzības instrukcijas, ar ko darba drošības speciālists iepazīstina konkrētā objekta darbiniekus vismaz vienreiz gadā. Darba aizsardzības instrukcijas visbiežāk iekļauj darba kārtības noteikumus, ugunsdrošības instrukciju, kā arī konkrētajam darbības veidam vai profesijām atbilstošus darba aizsardzības punktus. Tās, atkarībā no nepieciešamības, ir pieejamas vairākos veidos, un ir rekomendējams izvērtēt dažādus darba drošības pakalpojumu sniedzējus, salīdzinot piedāvāto instrukciju klāstu. Tas visbūtiskāk ir tieši kvalificētajam speciālistam, kas vadīs ikgadējo instruktāžu.

DARĪT PAŠA SPĒKIEM VAI PIESAISTĪT PRFESIONĀLI?

Iedomājieties, piemēram, biroja izejmateriālu (biroja papīrs, printeri, faksa aparāti u.tml. preces) tirdzniecības uzņēmumu, kas algo 10 cilvēkus. Uzņēmuma vadītājam ikdienā parādās neskaitāmas likstas, jo uzņēmuma darbība ietver gan pārdošanu, gan loģistiku, kur problēmsituācijas nav retums. Papildus tam vadītājs strādā, piemēram, lai atvērtu jaunas filiāles citās valstīs. Visticamāk, vadītājam būtu izteikti sarežģīti paralēli darbam, doties uz darba aizsardzības kursiem un regulāri iedziļināties arī darba aizsardzības instrukcijas izpētei, kas ikgadēji jāpasniedz visiem 10 darbiniekiem. Un tomēr darba aizsardzība ir jāuztur, lai darbinieki būtu informēti par iespējamiem riskiem. Kāpēc tas ir būtisks jautājums? Jo tas ir iekļauts valsts likumdošanā. Bet ko iesākt, ja algots darba drošības speciālists darba devējam izmaksā pārāk daudz? Iespējams, labākā alternatīva ir izmantot kvalitatīvu ārpakalpojumu, kas novērsīs galvassāpes un ietaupīs Jūsu laiku.

FN-SERVISS STRĀDĀ JŪSU PERSONĀLA LABSAJŪTAI!

Individuāla pieeja, mērķis padarīt ikvienu darba vidi drošāku, kā arī sertificēta prakse – darba aizsardzība augstākajā kvalitātē, sadarbojoties ar FN-SERVISS. Tas ir uzņēmums ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi darba aizsardzības ieviešanu dažādos uzņēmumos, kas darbojas atbilstoši ISO 9001:2001 kvalitātes standartiem.

Uzziniet vairāk internetā: www.fnserviss.lv, kā arī esat gaidīti kādā no uzņēmuma veikaliem Rīgā, Brīvības gatvē 240b vai Valmierā, L. Laicena ielā 2. Ar FN-SERVISS var sazināties, zvanot uz tel.nr. 67556799 vai rakstot uz e-pasta adresi fnserviss@fnserviss.lv.

Comments are closed.

Post Navigation