RŪPĒJIES PAR UGUNSDROŠĪBU UZŅĒMUMĀ AR FN-SERVISS

fnserviss.lv drošības sistēmasFN-Serviss ir uzņēmums, kas saviem klientiem piedāvā plašu preču un pakalpojumu klāstu dažādās ar drošību saistītās nozarēs- piemēram, darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, vides aizsardzībā un drošības sistēmās.

Ugunsdrošība ir būtisks nosacījums jebkurā uzņēmumā. Šeit labs palīgs var būt FN-Serviss, kas piedāvā risinājumus ugunsdrošības jautājumos.

Uzņēmums FN-Serviss piedāvā konsultācijas par drošības sistēmām, kā arī veic to uzstādīšanu. Piedāvājumā vairāku veidu ugunsdrošības sistēmas- kā piemēram, balss ugunsgrēka izziņošanas un vairāku veidu automātiskās dzēšanas sistēmas.

Automātiskās ūdens vai putu ugunsdzēsības sistēmas ir piemērots risinājums lielās ēkās, piemēram, daudzstāvu namos, lielveikalos un noliktavās. Tiek piedāvātas 3 šāda veida ugunsdzēsības sistēmas- ūdens strūklas dzēšanas sistēmu, ūdens miglas dzēšanas sistēmu un ūdens putu dzēšanas sistēmu.

Vēl viena iespējamā ugunsdrošības sistēma ir aerosola dzēšanas sistēma. Tās darbību nodrošina energomateriālu ķīmiska reakcija, kas rada pulvera aerosolu. Tas nodzēš uguni dažās sekundēs.Būtiski , ka šī ugunsdrošības sistēma ir draudzīga videi, jo neveicina globālo sasilšanu.

Kā minēts, FN-Serviss saviem klientiem piedāvā dažādas signalizācijas iekārtas- ne tikai ugunsdrošības signalizāciju, kas ļauj vienkāršāk noteikt konkrēto zonu , kurā izcēlies ugunsgrēks vai trauksme, bet arī vairākus citus ar drošu vidi saistītus risinājumus- piemēram, apsardzes un video novērošanas sistēmas.

FN-Serviss strādā, lai nodrošinātu visaugstāko drošību ikvienam.

LABĀKOS RISINĀJUMUS DARBA AIZSARDZĪBAS ,KĀ ARĪ CIVILĀS AIZSARDZĪBAS JAUTĀJUMOS SAŅEM PIE FN-SERVISS SPECIĀLISTIEM

 Vēl viena uzņēmuma darbības joma- darba aizsardzība. Katra uzņēmuma specifika nosaka tikai tam raksturīgus darba aizsardzības pasākumus. FN-Serviss piedāvā darba vides risku novērtēšanu, darba aizsardzības sistēmas organizēšanu, obligāto veselības pārbaužu noteikšanu, kā arī vairākus citus pakalpojumus.

Vēlies iegūt zināšanas darba aizsardzības jomā? Izmanto iespēju apmeklēt FN-Serviss organizētos darba aizsardzības kursus. Saskaņā ar Ministra Kabineta jaunākajiem noteikumiem, kursi ilgst 60 stundas, un tajos iegūsi visas vajadzīgās zināšanas- piemēram, par vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, kā arī darba vides risku ietekmi un to novērtēšanu. Kursos saņemtās zināšanas palīdzēs veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā, kas nav atzīts par bīstamu darba vidi.

Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma aktivitāšu plānošana, lai nodrošinātu nekaitīgu darba vidi. Izvēlies sadarbību ar FN-Serviss un parūpējies par veselībai nekaitīgu darba vidi uzņēmuma darbiniekiem.

Saskaņā ar likumu- Civilā aizsardzība ir organziatorisku, ekonomisku, finansiālu, sociālu, izglītojošu un zinātnisku pasākumu kopums, kuru realizē, lai sekmētu reaģēšanu katastrofu gadījumos . Civilās aizsardzības likums nosaka, ka civilās aizsardzības plāns ir obligāts augstas bīstamības objektos, kā arī ēkās, kurās uzturās vairāk kā piecdesmit cilvēku . FN-Serviss piedāvā plāna izstrādi atbilstoši  uzņēmuma specifikai.

Comments are closed.

Post Navigation