SIGNALIZĀCIJAS IEKĀRTAS NO FNSERVISS.LV

fn servissUgunsdrošība ir viens no nozīmīgākajiem faktoriem, par ko jārūpējas jebkura uzņēmuma vadībai. Efektīvai aizsardzībai pret ugunsgrēka postījumiem FN-Serviss piedāvā dažādas ugunsdzēsības sistēmas.

Uzņēmums FN-Serviss piedāvā konsultācijas par drošības sistēmām, kā arī veic to uzstādīšanu. Piedāvājumā vairākas ugunsdrošības sistēmas- kā piemēram, balss ugunsgrēka izziņošanas un automātiskās dzēšanas sistēmas.

Ugunsdzēsības sistēmas var iedalīt vairākos veidos- piemēram, automātiskās ūdens ugunsdrošības sistēmas, aerosola dzēšanas sistēmas un dzēšanas sistēma ar ogļskābo gāzi.

 Tiek piedāvātas trīs šāda veida ugunsdzēsības sistēmas- ūdens strūklas dzēšanas sistēmu, ūdens miglas dzēšanas sistēmu un ūdens putu dzēšanas sistēmu.

Ugunsdzēsības sistēmu klāstā ietilpst arī aerosola dzēšanas sistēma.

Fn-Serviss piedāvā arī konsultācijas ugunsdrošības jautājumos.

 FN-Serviss piedāvā vairāku veidu signalizācijas sistēmas– ne tikai ugunsdrošības signalizāciju, bet arī citus efektīvus risinājumus drošībai uzņēmumā un citviet. Saskaņā ar likumu, automātisko ugunsgrēka signalizācijas sistēmas uzstādīšana ir obligāta noteiktām ēku grupām. FN-Serviss piedāvā divu veidu automātiskās signalizācijas iekārtas- konvencionālo ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu un adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmu. Konvencionālo jeb analogo ugunsdrošības signalizāciju rekomendē uzstādīt nelielos objektos. Savukārt adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēma būs piemērota lielākās būvēs.

Ugunsgrēku  nav iespējams paredzēt iepriekš, tāpēc parūpējies par savu un līdzcilvēku drošību kopā ar FN-Serviss komandu.

KĻŪSTI PAR DARBA AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTU FN-SERVISS ORGANIZĒTAJOS KURSOS

FN-Serviss sniedz pakalpojumus arī darba aizsardzības jomā. FN-Serviss speciālistu komanda  nodrošina konkrētajam uzņēmumam vajadzīgos pasākumus- piemēram, darba aizsardzības instrukciju izstrādāšanu,individuālās aizsardzības līdzekļu izvēli, kā arī citas aktivitātes pēc vajadzības.

Vēlies iegūt zināšanas darba aizsardzības jomā? Apmeklē FN-Serviss organizētos darba aizsardzības kursus. Saskaņā ar Ministra Kabineta jaunākajiem noteikumiem, kursi ilgst 60 stundas, un tajos iegūsi visas nepieciešamās zināšanas- piemēram, par vispārīgiem darba aizsardzības jautājumiem, normatīvajiem aktiem, kā arī darba vides risku ietekmi un to novērtēšanu. Kursos apgūtais ļaus veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus uzņēmumā, kas nav atzīts par sevišķi bīstamu darba vidi. Informāciju par kursiem, kuros iespējams iegūt zināšanas par darba aizsardzības jautājumiem paaugstinātas bīstamības apstākļos, mājas lapā fnserviss.lv.

Lai noteiktu un novērstu iespējamos riskus darba vietā, jāveic darba vides iekšējā uzraudzība. Arī šajā gadījumā veicamās aktivitātes pilnībā atkarīgas no konkrētā uzņēmuma specifikas. FN-Serviss sniegs darba vides iekšējās uzraudzības realizēšanu.

FN-Serviss piedāvā arī civilās aizsardzības plāna izveidi. Likums nosaka, ka civilā aizsardzība un tās plāns ir obligāta prasība, ja objekts ir paaugstinātas bīstamības, kā arī tad, ja objektā var atrasties vairāk kā 50 cilvēku. FN-Serviss izveido atbilstošus civilās aizsardzības plānus un veic to saskaņošanu ar Valsts Ugunsdzēsības un Glābšanas dienestu.

Uzņēmuma FN-Serviss vīzija ir drošas darba vides veicināšana, kā arī sabiedrības izglītošana drošības, aizsardzības un atbildīgas rīcības jautājumos. Klientu ērtībām pieejams arī interneta veikals, kurā atrodams daudzveidīgs preču un pakalpojumu klāsts.

Comments are closed.

Post Navigation