TURPINI IESĀKTO AR RĪGAS 1. TĀLMĀCĪBAS VIDUSSKOLAS PALĪDZĪBU!

 Rīgas 1. tālmācības vidusskola - vidējā izglītība, mācies!Patreiz viss kļūst attīstāks, mainās, pilnveidojas, arī mācību un skolas vide piedzīvo pārmaiņas. Arvien biežāk jaunieši izvēlas tālmācību. Tā ir iespēja mācīties tad, kad tev ir brīvais laiks. Ja kādu iemeslu dēļ tu nevari mācīties klātienē, taču vidējo izglītību vēlies iegūt, tad viens no labākajiem risinājumiem ir Rīgas 1. Tālmācības vidusskola. Tālmācībā tu vari apgūt gan pamatizglītību, gan vidējo izglītību. Mācības vari gan uzsākt, gan turpināt tajā klasē, kuru esi iesācis, bet neesi pabeidzis. Ir situācijas, kad dažādu iemeslu dēļ nevaram iegūt vidējo izglītību klātienē. Slimība, darbs vai kādas citas ikdienas raizes. Taču, ir lielisks veids kā apvienot darbu ar mācībām. Tā ir iespēja, Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā apgūt vidusskolas programmu tālmācībā – mājās. Tālmācības vidusskolā ir iespēja absolvēt gan vidusskolas klases, gan pamatskolas vēlāko posmu. Mācības interneta vidē noteikti būs noderīga pieredze, kas noderēs, turpinot mācības augstākā izglītības iestādē.

Rīgas 1. Tālmācības vidusskola ir jauna un moderna skola, kurā strādā pretimnākoši un asaucīgi pedagogi, kas ir ne tikai savas jomas speciālisti, bet arī kompetenti cilvēki, kas tic tālmācības idejai. Izvēloties tālmācības vidusskolu, skola būs tev pieejama jebkurā laikā un vietā, jo visu mācībām nepieciešamo atradīsi speciāli izveidotajā mācību vidē. Tālmācības mācību formu raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli un video lekcijas, kuras ir pieejamas Rīgas 1. Tālmācības vidusskolas  „eSKOLA” mācību vidē.. Mācību līdzeklī “eSKOLA”  ievietota informācija izglītojamam, kas nodrošina iegūto vērtējumu ievietošanu interneta vidē.

Tālmācības priekšrocība slēpjas tajā, ka gūt zināšanas var tad, kad ir apņēmība un laiks to darīt. Ja esi izlēmis vidējo izglītību apgūt Rīgas 1.Tālmācības vidusskolā, tev būs jāizvēlas, kuru no izglītības programmām izvēlēties – vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā vai humanitārā un sociālā virziena programmu. Neatkarīgi no klases un mācību programmas, kurā uzsāc mācības, mācību maksa ir 350 €. Mācību maksa var tikt samazināta pēc priekšmetu pielīdzināšanas un individuālā mācību plāna apstiprināšanas, ja tādu nepiešams sastādīt. Pieteikties mācībām var jebkurā brīdī, nav jāgaida 1. septembris, lai sāktu mācīties. Lai sekmīgi mācītos, katru mēnesi ir jānokārto vismaz 3 mācību piekšmeti. Tas nozīmē, ka būs viegli koncentrēties un apgūt priekšmetus pamazām. Pēc skolas absolvēšanas tev ir iespēja izvēlēties jebkuru mācību iestādi Latvijā . Rīgas 1. Tālmācības vidusskola – skola, kas dod norādi kā atrast pareizo virzienu!

Pasaulē tālmācība jau ir pierādījusi, ka ir līdzvērtīga pārējām skolām kopējā izglītības sistēmā. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola dod iespēju mācīties, lai arī kur tu atrastos. Lai mācītos, nepieciešams tikai dators ar interneta pieslēgumu un apņēmība, lai mācītos.

Lai pieteiktos tālmācībai, nav jāgaida 1. septembris. Viss, kas tev jāizdara, ir jāaizpilda pieteikuma anketa, norādot neieciešamo mācību prorammu, jānoslēdz līgums un jāsāk mācīties! Mācies tālmācībā un pārliecinies, ka mācīties ir viegli un ērti!

Comments are closed.

Post Navigation